Блатанекс гел

Професионален гел срещу хлебарки
Описание

where

Blattanex Gel

 Имидаклоприд - 2.15 g / 100 g.

  • Видим ефект до 24 часа
  • Защита до 6 мeсеца
  • Готов за употреба
  • Не оставя петна

Blattanex01

Начин на употреба:

Биоцидът е готов за употреба гел. Преди употреба се проучва мястото, което трябва да се обработи, за да се определят местата на заселване на хлебарките като се оглежда за следи от дейността им – изпражнения, мъртви хлебарки, части от кутикула и яйца (кокони). Примамката се прилага директно под формата на капки или ивици на местата, където хлебарките се укриват и преминават – под мивки, под кухненски уреди (хладилници, микровълнови печки, сушилни, кафемашини) и шкафове, където се съхраняват хранителни продукти, в близост до ъгли, цепнатини и пукнатини, под мебели и т.н., както и други тъмни и скрити места. За постигане на максимална ефективност, примамката се поставя в или около тези любими места на хлебарките и ако е възможно, между тези места и източниците на храна.

Когато се установи откъде влизат хлебарките, за по-добър контрол се поставя допълнителна примамка в близост до входната точка.

Разходна норма:

При заселеност с Blatella germanica (кафяви хлебарки): 1 капка (0.1 g с диаметър 5 mm) / 1 m2.

При заселеност с Blatta orientalis (черни хлебарки): 2 капки (0.1 g с диаметър 5 mm) / 1 m2.

Може да се прилага и като тънка ивица, еквивалентна на 1 капка.

САМО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКРИТО.

Да се прилага на скрити места, недостъпни за деца и домашни животни и където интензивността на осветлението е ниска. Да не се прилага върху повърхности, върху които се съхраняват храни за хора и животни или такива, на които се приготвя или консумира храна. Да се избягва прилагането на биоцида на много прашни, влажни или мазни места и на места, които се почистват. Да не се прилага на места, които скоро са били третирани с други инсектициди и да не се замърсява примамката с други инсектициди. Да не се допуска да замръзне. Някои чувствителни материали, напр. текстил, могат да бъдат оцветени от продукта, затова първо приложете върху малка, незабележима площ. Не се опитвайте да отворите или пълните наново спринцовката. Нежеланата примамка може да се отстрани чрез забърсване с гъба, напоена с 5% разтвор на готварска сол (5g / 100 ml вода).

Време на въздействие:

Ефект върху популацията на хлебарките може да се очаква много бързо, като мъртви хлебарки могат да се наблюдават в рамките на 24 ч след третирането. Максимално ниво на контрол се постига между 6-тия ден и четвъртата седмица след третирането в зависимост от нивото на заселеност и наличието на примамка.

Интервал от време между приложенията:

Обработката може да се повтори при необходимост след 3-6 месеца.

При употреба:

Спазвайте добра лична хигиена. Измивайте ръцете и експонираната кожа преди хранене и след употреба.

Съхранение:

Да се съхранява в затворени оригинални опаковки, на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Съхранявайте на места достъпни само за оторизиран персонал. Да се държи далече от храни, напитки, фу-раж.


© Верминекс. All Rights Reserved.