Здравейте,
От днес започва издаването на информационен бюлетин “Bayer Newsletter”, в който регулярно ще бъдат публикувани материали на теми като:

  1. Значимост и отговорности на професията „Пест контрол оператор“;
  2. Какви иновации има в сферата на професионалния контрол на насекоми и гризачи в България, Европа и света?
  3. Какви биологични заплахи дебнат съвременното ни общество?
  4. Как се гарантира безопасността на храните, които консумираме?
  5. Как да намалим риска от нападения на различни насекоми и гризачи?
  6. Как да използваме биоцидите ефективно, без риск за здравето и околната среда?
  7. Каквo правим ние, от Байер, за по-здравословна околна среда и повишаване качеството на живот на хората?
  8. И всички други, пряко или косвено свързани теми, които вълнуват обществото ни днес.

Ангажираме се информацията да е съдържателна, актуална, разнообразна и приложима. Такава, за която си струва да отделите 5 минути и да прочетете от началото до края.

Сърдечни благопожелания за здраве и успехи! Приятно четене!

Мирослава Христова
мениджър „Околна среда“
Байер България

12.12.2018

© Верминекс. All Rights Reserved.