Ракумин пяна

Решение за труднодостъпните места при контрол на гризачи
Описание

Racumin® Foam

уматетралил – 0,4%

Контактен родентицид, антикоагулант под формата на пяна за контрол на плъхове и мишки

Racumin® Foam – уникална формулация, напълно различна от обичайните примамки за гризачи, предлага алтернативен метод за контрол на популациите от плъхове и мишки. За разлика от примамките, които залагат на привлекателния си за гризачите вкус, Racumin® Foam използва естествения навик на гризачите да почистват козината си чрез облизване и има 100% ефект.

Ключови характеристики и предимства

  • Бърз и лесен начин за нанасяне: готов за употреба продукт;
  • Използва предимствата на естествените навици на гризачите;
  • Може да се прилага на места, недостъпни за залагане на примамки;
  • За контрол на популации на норвежки плъх (Rattus norvegicus) и домашна мишка (Mus musculus).

Начин на приложение

Racumin® Foam е контактен родентицид, антикоагулант за употреба на закрито срещу плъхове (Rattus norvegicus) и домашни мишки (Mus musculus). Прилага се в дупки и места, недостъпни за деца, домашни животни и нетаргетни видове. Когато се осъществи контакт, пяната полепва по козината на гризача и след това попада в храносмилателната му система при естествения процес на почистване на козината.

Дози на приложение

 

Количеството може да бъде нанесено в една точка или разпределена в няколко точки по пътя на гризачите. За да не попречите на гризачите да използват тези входни точки/маршрут, не запълвайте дупката 100%, а оставете пътя видим.
Пяната е устойчива до 7–12 дни, в зависимост от честотата на преминаване на гризачи, влажността и температурата в помещението.

Racumin® Foam се използва главно по време на процес на залагане на примамки като допълнително средство там, където има условия на висока влажност на въздуха, алтернативни иозточници за хранене на гризачите или нежелание от тяхна страна да консумират примамките.

Вид гризач

Доза на приложение

Плъхове

20 g до 30 g пяна (пяна с големината на половин единична тухла)

Мишки

4 g (пяна с размерите на топка за тенис) до 30 g

Обстойно изследване на засегнатата площ е необходимо, за да се определи степента на заселеност с гризачи. Пяната не трябва да се използва като средство за проследяване. Продуктът трябва да се прилага най-малко на 2 m от места за съхранение на храна или съоръжения за хранене на животни. Флаконът трябва да бъде със стайна температура и да се разклати енергично преди използване. Пяната се нанася с помощта на апликаторна тръбичка.

© Верминекс. All Rights Reserved.