Куик Байт ВГ 10

Професионален и сигурен контрол на мухи
Описание

 icons 13icons 14icons 02


bugs_12.png

Quick Bayt® WG10

Имидаклоприд – 10 g/100 g; Мускалур – 0.1 g/100 g

Съвременна технология за разпръскване и/или мазане за ефективен и лесен контрол на домашни мухи в селските райони, зоните около оборудването, предназначено за обработка на храни, ресторанти и сметища, които често причиняват проблеми с мухите.

 

Иновативна формулация

 • QuickBayt® е гранулиран препарат с АДВ: имидаклоприд (10%) за прилагане върху разнородни повърхности за контрол на популациите на мухи в много области.
 • QuickBayt® съдържа имидаклоприд – високоефективен неоникотиноиден инсектицид, който действа като стомашна отрова.
 • Съдържа феромонова примамка Мускалур (Muscalure) и вкусов агент (LEJ 179), което осигурява бърз начален ефект и продължително действие на продукта.

 

Предимства

 • Отлично действие върху мухи, устойчиви на пиретроиди и органофосфати.
 • Бърз начален ефект на унищожаване и остатъчна ефективност до 6–8 седмици.
 • Един-единствен ефективен продукт с няколко приложения. QuickBayt® е подходящ за употреба в широк кръг обекти (например животновъдни ферми,

сметища, пазари) и е ефективен срещу мухи с устен апарат – хобот от лижещ тип (напр. Musca domestica, Fannia canicularis, Calliphora spp., Lucila spp., Drosophila spp.)

 • По-малко притеснения поради по-малко третирания. QuickBayt® има дълготраен ефект и само 2–3 третирания са достатъчни за покриване на целия сезон.
 • QuickBayt® е със силно привлекателна формула и не е необходимо да се покрива изцяло и напълно площта на третирания обект, което води до спестяване на продукта и по-малко работа.
 • Може да бъде използван алтернативно, като се прилага чрез намазване.
 • Лесно е да се избягва възможността за контакт с хора и животни, защото е достатъчно да се пръскат или мажат само недостъпни за тях места.
 • С подобрена безопасност – съдържа Bitrex за предпазване от случайно поглъщане от хора.

 

Инструкции за употреба

 1. Приготвяне на пулверизатора
  • Разтворете 250 g QuickBayt® в 2 l вода за 100 m2пространство на пода на помещението. Това ще позволи да се напръска 30 до 60% от площта на стените.
  • Напръскайте повърхността в местата, където се събират мухи. Напръсканите ленти/зони/лентовидни зони не трябва да надвишават 10 х 30 cm.

QuickBayt® може да се прилага в присъствие на животни, но в места, недостъпни за тях.

Приложете отново, в случай че нападението на мухите надминава приемливия праг, обикновено на всеки 4 – 6 седмици.

 1. Приготвяне за прилагане чрез намазване
  • Смесете 250 g QuickBayt® с 200 ml вода.
  • Разбъркайте добре до пълно хомогенизиране.
  • Използвайте четка за боядисване за нанасяне на сместа на тънки слоеве по подходящи повърхности, особено там, където

се събират мухи.

© Верминекс. All Rights Reserved.