К-Отрин СК 7,5 / Страйк Флоу

Широкоспектърен контрол на насекоми
Описание

 icons 01icons 02icons 03icons 04icons 05icons 06


bugs_01.jpgbugs_02.jpgbugs_03.jpgbugs_04.jpgbugs_05.jpgbugs_06.jpgbugs_07.jpgbugs_08.jpg

Strike Flow®

Делтаметрин – 7,5 g/l

Начин на действие

Делтаметринът е инсектицид, които действа главно при контакт с насекомите, но продължава да действа и при поглъщане. Частиците делтаметрин във водната част на суспензията остават на третираната повърхност и осигуряват надежден и устойчив инсектициден ефект. За разлика от водоразтворимия прах, частиците не са видими и не оставят петна.

Приложение

Strike Flow® е биоцид за контрол на широк кръг пълзящи и летящи насекоми на открито (мравки) и на закрито (хлебарки, мравки, мухи, комари) в жилищни помещения, обекти с обществено предназначение, здравни и лечебни заведения, търговски и индустриални обекти, ветеринарни обекти, складове за съхранение на готови/пакетирани продукти, празни складове, обекти за производство и търговия с храни, хотели, ресторанти.

Начин на разреждане на Strike Flow® за 5 литра работен разтвор

Насекоми

Strike Flow
(K-Othrine® Flow 7,5)

Вода

Площ за третиране

Пълзящи насекоми

166 ml

4,834 l

100 m2

Летящи насекоми

100 ml

4,900 l

100 m2

При третиране на порьозни повърхности удвоете дозата на концентрата при същия краен обем на разтвора.

© Верминекс. All Rights Reserved.