К-Обиол ЕК25

Надежден партньор за защита на зърнена продукция
Описание

icons 11icons 12


bugs_13.pngbugs_14.pngbugs_15.pngbugs_16.png

K-Obiol® EC25

Делтаметрин – 2.5 g/100 g;  Пиперонил бутоксид – 22.5 g/100 g

Делтаметрин е високоактивен, устойчив на светлина пиретроиден инсектицид. Пиперонил бутоксид е разработен на основата на масло от лаврово дърво, екстракт от кората на дърво Оchotea. Пиперонил бутоксид учвеличава ефекта от инсектицидното действие на делтаметрин, като дава възможност за прилагането му в ниски дозировки с максимална продължителност на действие (период до 12 месеца) за широкоспектърен контрол на зърнени неприятели.

 

K-Obiol_img.pngИкономическа обосновка

Складирана реколта невинаги е равнозначно на защитена реколта. Както растенията биват защитени по време на растежа, така самото складирно зърно също трябва да бъде предпазено. 30% от теглото на складираното зърно може да бъдат изгубени в рамките само на един месец, като причина за половината от тези загуби се крие в инсектите – неприятели на зърнените култури. Поради тази причина третирането с инсектицид се явява реална необходимост. Успоредно с това международното законодателство постановява, че при движението на зърно то следва да е обезпаразитено, заразените партиди зърно може да бъдат отхвърлени за продажба или оценката на качеството им да бъде силно намалена.

 

Пиретроидна формулация

K-Оbiol® EC25 представлява модерна пиретроидна формулация, съдържаща делтаметрин, чиято ефективност е допълнително подсилена и устойчива за дълъг период от пиперонил бутоксид с цел предпазване на складирани зърнени и бобови култури от всички видове инсекти. Тази пиретроидна формулация е идеална алтернатива на органофосфорните формулации. При готовия продукт след завършване на производствен цикъл – брашното или хляба, не се откриват остатъчни вещества над максимално допустимото ниво, тъй като делтаметринът не прониква надълбоко в зърната, а остава само по триците. При твърди продукти – грис и макаронени изделия, също не са открити остатъчни вещества от делтаметрин над максимално допустимото ниво. В пивоварната индустрия, в неферментиралата и ферментиралата бира не се натрупват остатъчни количества от делтаметрин над максимално допусимото ниво, поради което това активно вечество не влияе нито на качеството, нито на вкусовите свойства на бирата.

 

Предпазва за период от 12 месеца

K-Оbiol® EC25 е течна формулация, предпазваща складираните продукти от появата на пълзящи вредители като например житна гъгрица, брашнян бръмбар, зърнен бръмбар, суринамски брашнояд, бобова гъгрица, както и летящи насекоми като тютюневия (складов) молец, оризовия молец, молец по сушените плодове и житен молец.

K-Оbiol® EC25 контролира гореизброените вредители във всичките им фази на развитие – яйце, ларва, пупа и възрастно насекомо, което е несравнимо предимство пред всички познати фумиганти, контролиращи само възрастната фаза на развитие в момента на прилагане. За разлика от третирането с газ (фумигация), което няма превантивно действие, третирането с течен инсектицид K-Оbiol® EC25  има както лекуващо, така и превантивно действие и предпазва от нова инфестация от 6 до 12 месеца след обработката в зависимост от използваната дозировка.

 

Дози на приложение

Начин на използване

K-Obiol® EC 25

Срок на защита

За зърно като добавка

за 100 t зърно

1 l, разтворен в 99 l вода, 10 ml/1 t

до 12 месеца

с една апликация

За складове

Порьозни (абсорбиращи) повърхности за 100 m2

Непорьозни повърхности за 100 m2

 40 – 60 ml,

разтворени в 10 l вода

40 – 60 ml,

разтворени в 5 l вода

 до 2 месеца

 

до 2 месеца

 

Третиране на празни складови помещения преди прибиране на реколтата

K-Оbiol® EC25 може да бъде употребяван и за третиране на вътрешните стени на празно складово помещение − добавете максимум 60 ml K-Оbiol® EC25 към 5 l вода.

Следвайте инструкциите на етикета за дозите при порьозни и непорьозни повърхности.

Третирането на стените предоставя 2 месеца защита.

© Верминекс. All Rights Reserved.