Harmonix Red Mite

Ефективен срещу кокошинки за използване в и около помещения за отглеждане на птици.
Описание

Harmonix® Red Mite

Метил целулоза 35.57 g/l

Разтворима течност (SL), концентрат

 

  • Бърз нокдаун ефект
  • Проникваща в праха формулация
  • Ефективен и към резистентните индивиди
  • Физически начин на действие; не попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

 

Водоразтворим концентрат с физически начин на действие, ефективен срещу кокошинки (Dermanyssus gallinae) за използване в и около помещения за отглеждане на птици. Harmonix Red Mite ще улови също и други малки пълзящи насекоми.

Harmonix Red Mite осигурява гъвкавост, защото може да се използва на всеки етап от цикъла на отглеждане на птиците – преди зареждане на нова партида, при текущо почистване или за лечение на първите признаци на заразяване по птиците. Harmonix Red Mite може да се използва или като самостоятелна обработка или за ротация с конвенционални инсектициди.

С ограничения си остатъчен ефект, Harmonix Red Mite е идеалният продукт за производителите на яйца, тъй като няма риск от замърсяване на продукцията с химични вещества.

Начин на действие:

Продуктът представлява целулозен полимер, формулиран с разтворител (изопропанол), с качество за влагане в храни. При контакт с насекомо, разтворителят бързо се изпарява и полимерът образува концентриран линеен омрежен филм, който обездвижва и обвива плътно насекомото. В резултат на формирането на филма и обездвижването, насекомото умира. На практика, целулозният полимер представлява течен лепкав капан за вредителите. Ефективността на продукта в птицефермите е повишена поради способността му да прониква в дълбочина върху запрашени повърхности.

Указания за прилагане:

Продуктът се нанася чрез пръскане по повърхностите, като се използва подходяща механична, електрическа или моторна пръскачка, която може да произведе насочен (груб) спрей. Насочете спрея върху клъстери от кокошинки и пукнатини/прашни участъци, където обичайно се събират кокошинки.

Harmonix® Red Mite

Вода

Препоръчителна площ на третиране

1 L

7.5 L

200 кв. м

Указания за употреба:

Измийте пръскачката с вода и детергент преди употреба. Когато използвате ръчна пръскачка, напълнете я с половината от необходимото ви количество вода, добавете съответното количество от продукта и долейте до крайния обем с вода. Затворете пръскачката и се уверете, че съдържанието е добре разбъркано преди употреба. Разклатете или разбъркайте отново преди пръскане, ако пръскането е прекъснато.

Напомпайте пръскачката и нанесете като насочен (груб) спрей с ниско налягане върху повърхности, пукнатини и цепнатини, където вредителите се крият или живеят. Приложението трябва да се извършва до пълно омокряне на повърхностите. Абсорбиращите повърхности ще изискват по-високи разходни норми.

Препоръчва се повторно нанасяне на Harmonix® Red Mite 7-10 дни след първото приложение или когато вредителите се появят отново.

При по-високи нива на зараза се препоръчва още един цикъл от две третирания 7-14 дни след първите. За по-голяма ефикасност извършвете обработките по тъмно (2-3 часа след светлата част), тъй като тогава кокошинките са най-активни.

Остатъчно действие: 7-14 дни.

При използване на гръбна пръскачка, при ниско налягане, прилагайте на около 75 cm  от повърхността, която трябва да бъде третирана. Повърхността трябва да изглежда влажна веднага след нанасянето.

Да не се пръска директно върху животни или стоки в насипно състояние.

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ДИРЕКТНО ВЪРХУ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ. СЪБЕРЕТЕ ЯЙЦАТА, ОТСТРАНЕТЕ ФУРАЖИТЕ и не замърсявайте поилките и хранилките.

Измийте ръцете старателно след работа с продукта.

Използвайте само в добре-проветряващи се помещения.

В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ (да се покаже етикет, когато е възможно).

© Верминекс. All Rights Reserved.