Baycidal GR 4

Ларвицид, който се използва за ефективен контрол на мухи в животновъдни ферми
Описание

Baycidal GR 4

ЛАРВИЦИД

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

S - метопрен 0.421 % (4,00 g/ 1 kg), водноразтворими гранули

ПРЕПОРЪЧВАНА УПОТРЕБА

Baycidal GR 4 ларвицид се използва за ефективен контрол на мухи в животновъдни ферми (свинеферми, кравеферми птицеферми, конюшни) и други селскостопански обекти. Продуктът е регулатор на растежа на насекомите, базиран на S-метопрен.  Той действа върху ранните форми на развитие (яйца и ларви), които представляват по-голямата част от популацията.

ПРЕДИМСТВА

  • позволява контрол на мухите в ранна фаза;
  • елиминира по-голямата част от популацията, която не е видима (над 80%);
  • значителна ефикасност и дълготраен остатъчен ефект;
  • ефективен срещу мухите, устойчиви на синтетични пиретроиди;
  • екологичен препарат, който не е токсичен за гръбначните животни;

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Биоцидът е готов за употреба (гранули). Прилага се чрез разпръскване. Гранулите се разпръскват по повърхността на торта с ръка, с мерителна чаша или с подходящо устройство, например ръчен апликатор за гранули.

Разходна норма: 30 g/m2.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОСТАТЪЧНО ДЕЙСТВИЕ

Baycidal GR4 може да контролира броя на новоизлюпените възрастни мухи за период до 12 седмици след обработката, ако са спазени инструкциите за приложение.

Максималният брой на приложение на биоцида за година: шест обработки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Свинарници, обори за едър рогат добитък:

- Скаров под: Прилага се на 3-ия ден след въвеждането на новия добитък. Третира се целия под на торната яма. Третирането се повтаря след всяко отстраняване на животинската тор.

- Дълбока постеля: Прилага се върху всеки нов слой постеля и обработката се повтаря след всяко увеличаване на слоя с 8-10 cm.

Птицеферми:

- Клетки: Третира се натрупаният тор под клетките. Обработката се повтаря след всяко увеличаване на слоя с 10 cm.

- Дълбока постеля: Прилага се върху всеки нов слой постеля и обработката се повтаря след всяко увеличаване на слоя с 8-10 cm.В случай на много сухи субстрати (напр. пилешки тор) или при много сухи условия на околната среда, ефектът от обработката с продукта може да се забави. За по-добър ларвициден ефект, напръскайте 100-200 ml вода/m2 върху повърхността на субстрата.

Тор, съхранявана на открито:

При третиране на тор, съхранявана на открито, продуктът се прилага в доза 30 g/m2 по повърхността на торта, като обработката се повтаря след всяко увеличаване на слоя с 10 cm. Торта трябва да се третира само ако е събрана в яма, която е непропусклива, изолирана и отговаря на изискванията за безопасно съхранение на тор. С цел да се предотврати повторно заразяване, външните съоръжения за съхраняване на торта е препоръчително да се намират най-малко на 15 метра отдалеченост от сградата, в която се помещават животните.

Третирането на торта с ларвицид трябва да спре най-малко 2 месеца преди да се използва за наторяване на земеделски площи. През този период се препоръчва прилагането на физически методи (напр. покриване), за да се предотврати повторното заразяване на торта с мухи. 

КАК РАБОТИ BAYCIDAL GR 4

S-метопренът е аналог на ювенилния хормон (JHA), който регулира растежа на насекомите. При въвеждането му в телата на насекомите чрез поглъщане или директен контакт, се нарушава техния жизнени насекомите, не могат да достигнат зрялост, за да се възпроизведат.. Цикълът на размножаване спира и броят на мухите спада.

S-метопренът проявява особено висока активност срещунасекоми от разред Двукрили (Diptera) и разред Твърдокрили (Coleoptera). Тази S-метопрен базирана формулация предлага няколко предимства срещу мухи. Продуктът е силно селективен и специфичен за целта, с ниска токсичност за бозайници и благоприятен екологичен профил. Тъй като S-метопренът не убива директно възрастни мухи, понякога се използва в комбинация с бързодействащи инсектициди с ниска токсичност за бозайници (напр. Quick Bayt WG10, Strike Flow), като по този начин се осигурява бързо намаляване на численосттав комбинация с продължителна остатъчна активност.

СЗО разрешава използването на S-метопрен дори за пречистване на питейна вода.

Гранулите BIOPREN® 4 GR съдържат активната съставка както в микрокапсулирана, така и в свободна форма. Свободната форма има незабавен ефект върху ларвите, а порестата структура на полимерните микрокапсули осигурява продължителност на действието до 12 седмици след диспергирането,

S-метопренът се съдържа и във високи концентрации. Тази комбинация води до незабавна и постоянна ефикасност. BIOPREN® 4GR може да се използва срещу ларви на мухи, дори ако те са устойчиви на синтетични пиретроиди.

Ефикасност на BIOPREN® 4 GR срещу популация от Musca domestica в животновъдна сграда:

1

BIOPREN® 4GR елиминира по-малко видимата част от популацията от мухи. Тази част се състои от ранните етапи на развитие (яйца, ларви и какавиди), които представляват над 80% от общата численост. BIOPREN® 4GR намалява значително броя на новопоявяващите се възрастни мухи за период от 8 до 12 седмици след третирането. Ларвите продължават да се развиват до какавиди, но умират преди да се превърнат в зрели възрастни форми. Благодарение на удълженото освобождаване на S - метопрена, препаратът всъщност е дълготраен инсектицид.

1

РазрешителноРазрешителноРазрешително
ЕтикетЕтикетЕтикет
© Верминекс. All Rights Reserved.