Аква Пи ЕВ165

Тотален контрол на насекоми в чувствителна среда, без остатъчна активност
Описание

 icons 01icons 02icons 03icons 04icons 05icons 06


bugs_01.jpgbugs_02.jpgbugs_03.jpgbugs_04.jpgbugs_05.jpgbugs_06.jpgbugs_07.jpgbugs_08.jpg

AquaPy® EW165

Пиретрини и пиретроиди – 3.0 g/100 g; Пиперонил бутоксид – 13.5 g/100 g

 

Естествени пиретрини на водна основа

 • Отлична разтворимост във вода.
 • Минимално съдържание на минерални масла и/или летливи органични съединения.
 • FFAST® технология, разработена за минимално изпарение.
 • Съдържа пиретрини – естествен инсектицид, извлечен директно от растения.
 • Разработен както за аерозолна употреба, така и за директно третиране на повърхности.
 • Готов/подходящ за употреба при апликация с ултрамалообемен (УЛВ) генератор.

 

Широкоспектърен контрол на насекоми

 • Контролира широк спектър от насекоми – летящи и пълзящи.
 • Постига се бърз нокдаун ефект.

AquaPy® съдържа пиретрини, чието действие е подсилено от включения във формулацията пиперонил бутоксид. Продуктът комбинира тези две вещества в оптимално съотношение за постигането на отлична биологична ефективност.

Формулацията на AquaPy® минимизира употребата на минерални въглеводородни разтворители и летливи органични разтворители.

 

Патентована водна технология – FFAST®

 • За разтворител се използва вода, като се осигурява ниска степен на изпаряване.
 • Еднакво продължително действие на разтвора в условията на различен климат.

Технологията FFAST включва образуването на предпазен филм около аерозолната водна капчица. Този филм е съставен от дълги алкохолни молекули и значително намалява изпарението на водата. Така се запазва дълго време размерът на капчицата такъв, какъвто е при излизане от дюзата на пръскачката.

Остатъчна активност до 24 часа

Пиретрините, които са включени в продукта AquaPy®, са биоразградими и се разрушават при наличие на въздух и светлина. Когато препаратът е нанесен в най-ниската препоръчителна доза на повърхности, остатъчната му активност  може да бъде по-кратка от 24 часа. По-високите препоръчителни дози гарантират остатъчна активност до две седмици в зависимост от локалните условия.

AquaPy® е ефективен срещу широк спектър от насекоми, като:

 • Мухи и комари (Diptera);
 • Пеперуди, молци (Lepidoptera);
 • Складови неприятели (Coleoptera);
 • Мравки (Hymenoptera);
 • Бълхи (Siphonaptera);
 • Дървеници (Hemiptera);
 • Хлебарки (Dictyoptera).

 

Дози на приложение

Техника на апликация

Видове насекоми

Доза на разреждане AquaPy/Вода

Доза на приложение

УЛВ (на закрито)

Летящи

Неразреден

Готов за употреба

100 ml/3000 m2

Пълзящи – хлебарки

Неразреден

Готов за употреба

200 ml/3000 m2

Пълзящи – бълхи, дървеници

Неразреден

Готов за употреба

300 ml/3000 m2

Складови неприятели, тютюнев бръмбар

Неразреден

Готов за употреба

400 ml/3000 m2

Термална мъгла (на закрито)

Летящи

1 част (100 ml)

9 части (900 ml)

1 l/3000 m2

Пълзящи – хлебарки

1 част (200 ml)

4 части (800 ml)

1 l/3000 m2

Пълзящи – бълхи, дървеници

1 част (300 ml)

2,3 части (700 ml)

1 l/3000 m2

Складови неприятели, тютюнев бръмбар

1 част (400 ml)

1,5 части (600 ml)

1 l/3000 m2

УЛВ (на открито)

Големи площи

Неразреден

Готов за употреба

500 ml/hа

Малки площи

Неразреден

Готов за употреба

400 ml/2000 m2

Термална Мъгла (на открито)

Големи площи

1 част (100 ml)

9 части (900 ml)

5 l/hа

Малки площи

1 част (80 ml)

11,5 части (920 ml)

5 l/2000 m2

Остатъчно действие

Без остатъчно действие – до 24 часа

Хлебарки, бълхи, дървеници, складови неприятели

1част (125 ml)

39 части (4,875 l)

5 l/100 m2

Кратко остатъчно действие:

1 до 2 седмици

Хлебарки, бълхи, дървеници, складови неприятели

1 част (500 ml)

9 части (4,5 l)

5 l/100 m2

© Верминекс. All Rights Reserved.