Аква К-Отрин ЕВ20

Високоефективно средство за професионален контрол на комари
Описание

icons 02icons 03icons 04


bugs_11.pngbugs_12.png

Aqua K-Othrine® EW20

Делтаметрин – 2 g/100 g

 

Осигуряване на максимален контрол с естествен разтворител – вода

  • Уникална патентована технология против изпаряване.
  • Високоефективен препарат срещу инсекти, преносители на инфекции.
  • Биоразградим – без натрупване в околната среда.
  • Лесен и удобен за употреба.
  • Намалено дразнене, слаба миризма.
  • Незапалим и като концентрат, и като работен разтвор.
  • На водна основа и разтворим във вода.

 

Широк спектър на действие

Aqua K-Othrine® е концентрат, съдържащ 2% делтаметрин, подходящ за аерозолна употреба. Благодарение на високата активност на делтаметрина Aqua K-Othrine® може да бъде използван в изключително ниски дози на АДВ (0.5–1 g/hа активно вещество).

 

Патентована водна технология – FFAST®

  • За разтворител се използва вода с осигурена ниска степен на изпаряване.
  • Продължително действие на капчиците в условията на различен климат.
  • Еквивалентна ефективност на конвенционалните продукти, разтворими в нафта или олио.

Технологията включва образуването на филм около аерозолната капка. Този филм значително намалява изпарението на водата, като запазва дълго време размера на капкатa такъв, какъвто е размерът и при излизане от дюзата на пръскачката.

Механизъм на технологията FFAST®

 AquaK-OthrineEW20_img.jpg

Дози на приложение

 

Техника на апликация (комари и мухи)

Ситуация

Доза на разреждане (Aqua K-Othrine + вода)

Доза на приложение

 УЛВ

На закрито

1-2.5 ml препарат в 50 ml вода

50 ml/1000 m3

На открито

50 ml препарат в 450 ml вода

500 ml/hа

 

Термална мъгла

На закрито

1- 2 ml препарат в 500 ml вода

500 ml/1000 m3

На открито

50 ml препарат в 4950 ml вода

5 L/hа

© Верминекс. All Rights Reserved.