Солфак ЕВ50

Сигурна алтернатива с дълготраен ефект
Описание

 icons 01icons 03icons 04icons 05


bugs_01.jpgbugs_02.jpgbugs_03.jpgbugs_04.jpgbugs_05.jpgbugs_06.jpgbugs_07.jpgbugs_08.jpg

Solfac® EW50

Цифлутрин – 5 g/100 g

 

Призната качествена формула

 • Доказана формула на основата на цифлутрин.

Контрол на широк спектър от насекоми

 • Съдържа цифлутрин – силен инсектицид от групата на синтетичните пиретроиди с широк спектър на действие.

 

Остатъчна активност

 • Цифлутринът е светлоустойчив и показва отлична остатъчна активност.
 • Атрактивен за употреба.
 • Биоразградим. Не замърсява околната среда.
 • На основата на вода, с минимално количество органичен разтворител за минимален риск от повреждане на повърхности.
 • Не оставя петна, не цапа и е без миризма.
 • Пиретроидна формула с висока ефективност.

 

Формулата на Solfac® EW 050

Solfac® EW 050 е емулсия масло във вода, която съдържа 5% цифлутрин. Емулгаторите във формулата капсулират активната съставка и малко количество разтворител. Резултатът е безмирисна течна концентрирана формула с много малък капацитет на дразнене. Няма възможни органични разтворители, които  да  направят  формулата да мирише, да прави петна или да е запалима. Когато се прилага върху повърхности, емулсията се разкъсва и оставя филм от инсектицид, който е невидим и според естеството на повърхността може да се стегне на повърхността или да се абсорбира. Той е изключително подходящ за чувствителни зони, например ресторанти и болници.

Solfac® EW 050 контролира насекомите бързо чрез пряко пръскане и остатъчна ак- тивност. Той прониква през кутикулата на насекомото бързо и предизвиква обър- кване, обръщане и унищожаване.


Дози на приложение

Насекоми

Доза на разтваряне

 

Концентрат

Вода

Летящи и лазещи насекоми

 40 ml

 10 l

Пръскане:

 • в помещения – 1 l продукт за 3000 m3;
 • на открито – прилагайте в дози до 25 l/hа според големината на площта за третиране. При много големи площи прилагането на 5 l/hа може да е достатъчно, но за по-малки трябва да се увеличи до 25 l/ha.

Повърхностен (контактен) спрей – 5 l/100 m2.

 

Широк спектър на инсектицидна активност

Solfac® EW 050 има широк спектър на инсектицидна активност, подходяща за контрол на много насекоми, важни за общественото здраве, включително видове от следните разреди:

 • Хлебарки (Dictyoptera);
 • Мравки (Hymenoptera);
 • Мухи и комари (Diptera);
 • Бълхи (Syphonaptera);
 • Дървеници (Hemiptera);
 • Молци (Lepidoptera);
 • Бръмбари (Coleoptera);
 • Щурци (Orthoptera);
 • Четинкоопашати (Thysanura);
 • Ухолазки (Dermaptera).

Solfac® EW 050 контролира също кърлежи и акарина.

© Верминекс. All Rights Reserved.